Uncategorized

Điều mà mỗi siêu sao bán hàng cần phải biết

Mọi nhân viên bán hàng phần mềm thành công đều biết rằng có nhiều kỹ năng và thái độ đóng góp cho thành công của họ, nhưng có mười hai thuộc tính quan trọng mà các siêu
sao bán hàng đã tích hợp vào chiến lược bán hàng chung của họ. Những điều sau đây không theo thứ tự cụ thể, nhưng nếu bạn muốn thành công nhất quán lâu dài, bạn sẽ nắm lấy và kết hợp
mỗi người trong số họ vào thái độ và hành vi bán hàng thường xuyên của bạn.

1. Bán một mối quan hệ và bạn có thể kiếm bộn tiền. 

Nhân viên bán hàng kém tập trung vào việc chỉ đóng cửa bán hàng. Nhân viên bán hàng thành công tập trung vào việc đóng cửa bán hàng và mối quan hệ. Đó là cách tiếp cận của bạn?

Đối với nhiều nhân viên bán hàng, việc kết thúc bán hàng, thường đến vào cuối buổi thuyết trình bán hàng. Nó đại diện cho nhiều người, hành động cuối cùng trong quá trình bán hàng. Thật không may là những nhân viên bán hàng được thông tin hoặc đào tạo kém, thiếu hiểu biết đầy đủ về vai trò của bán hàng trong thế giới cạnh tranh ngày nay.

Bán không chỉ là đóng cửa triển vọng hiện tại trên một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà giải quyết một trong những vấn đề, nhu cầu hoặc mong muốn cấp bách của họ. Đó là về việc xây dựng mối quan hệ tin cậy và hợp tác với họ, bằng cách trở thành một nguồn lực, và giúp họ giải quyết các vấn đề đang diễn ra, hoặc đáp ứng nhu cầu và mong muốn tiếp tục và phát triển của họ. Các siêu sao biết rằng giá trị trọn đời của một khách hàng lớn hơn nhiều so với giá trị của một lần bán hoặc giao dịch. Họ cùng quan điểm về mối quan hệ. Nó không chỉ là về việc bán hàng này mà còn là doanh số, giới thiệu và sự tin tưởng và lòng trung thành của khách hàng trong tương lai.

2. Mọi người mua khi họ sẵn sàng mua không phải khi bạn cần bán.

Một trong những khái niệm quan trọng mà các siêu sao bán hàng biết là vai trò của họ là giúp mọi người mua hàng và điều đó chỉ vì họ có thể bị tụt hậu trong hạn ngạch bán hàng không phải là lý do tại sao khách hàng tiềm năng nên mua từ họ bây giờ.

Bạn không thay đổi thói quen hoặc hoàn cảnh mua hàng của mọi người. Những gì bạn có thể làm là khám phá chính xác chúng và sau đó cố gắng tạo ra cảm giác cấp bách. Rất nhiều mua được thực hiện do đà. Điều quan trọng là khám phá những lý do hoặc hoàn cảnh thực tế của người Viking về lý do tại sao một khách hàng tiềm năng sẽ mua ngay bây giờ, sau đó, không phải hoặc không bao giờ. Một khi bạn đã phát hiện ra vấn đề thực sự của họ, siêu sao bán hàng điều chỉnh sự hấp dẫn của họ đối với những nhu cầu, mong muốn và hoàn cảnh mua hàng cụ thể đó.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm túi đựng hàng tại Dutu để có thể cung cấp đến khách hàng của bạn sản phẩm chất lượng nhất.

3. Khi bạn bán giá bạn thuê doanh nghiệp. Khi bạn bán giá trị, bạn sở hữu nó.

Hầu hết các nhân viên bán hàng được đào tạo kém có xu hướng giảm giá khi họ bị kháng giá. Bất kỳ giá nào, dù thấp đến đâu, sẽ luôn có vẻ cao đối với khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng nếu
giá trị cảm nhận của họ thấp. Chìa khóa để xử lý hiệu quả kháng giá là hiểu khái niệm đơn giản nhưng sâu sắc này. Triển vọng và khách hàng nói rằng họ muốn giá thấp, nhưng
điều họ thực sự muốn là chi phí thấp. Sự khác biệt là gì?

Giá là những gì khách hàng trả cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn bây giờ. Chi phí là những gì khách hàng trả bằng cách mua trễ, không hề hay sai. Đó là chi phí tổng thể của họ trong một khoảng thời gian dài.

Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi nhận được những gì chúng tôi phải trả cho. Mua giá rẻ và bạn nhận được ít giá trị hơn hoặc chi phí cao hơn. Mua đắt và bạn nhận được giá trị cao hơn hoặc chi phí thấp hơn theo thời gian. Điều này không phải lúc nào cũng đúng nhưng có xu hướng đúng trong hầu hết thời gian.

Các siêu sao bán hàng bán giá trị và không bảo vệ giá. Về lâu dài, việc chứng minh giá cao sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu giá trị ở đó, hơn là các vấn đề về sản phẩm / dịch vụ không ổn định.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *